Comisia administrativa si financiar-contabila

Dr. Ciuche Gabriela

Dr. Baidac Nicoleta

Presedinte

Dr. Țîntaru Costin

membru

Dr. Loghină Cristina

Coordonator - secretar al Biroului executiv al C.M.Bacău

Coordonata de Dr.Loghina Cristina- secretar al Biroului executiv al C.M.Bacau.

• dr. Nicoleta Baidac- presedinte,
• dr. Costin Tintaru-membru

ATRIBUTII:
– asigura asistenta juridica in domeniul financiar-contabil;
– gestioneaza patrimoniul si tine eidenta financiar -contabila;
– verifica stadiul de colectare a cotizatiilor datorate de membrii colegiului, conform legii, precum si a altor venituri;
– fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
– fundamenteaza si propune Biroului executiv necesarul de personal de executie;
– fundamenteaza si propune spre aprobare anual Consiliului Colegiului cuantumul indemnizatiilor membrilor Biroului executiv, membrilor comisiilor de lucru ale Consilului si membrilor Comisiei de disciplina;
– tine evidenta membrilor Colegiului;
– pregateste si asigura desfasurarea sedintelor Adunarii Generale anuale, Consilului Colegiului si Biroului executiv al Colegiului.